careplus vietnam aquatabs 67mg viên khử khuẩn nước

Hướng dẫn cách sử dụng Aquatabs 67mg Đ

Aquatabs 67mg là một loại thuốc diệt khuẩn tiện lợi và hiệu quả để đảm bảo sự sạch sẽ và an toàn cho nguồn nước. Với thời tiết và điều kiện môi trường ngày càng không ổn định, việc bảo vệ sức khỏe và vệ sinh cá nhân trở nên ngày càng quan trọng hơn…